بازی استراتژی کشورگشا

95,000تومان 66,500تومان


تخفیف: 30%

فرمانده ارتش : سرورم بر اثر خشکسالی اخیربسیاری از اراضی کشاورزی ما به کویر تبدیل شده و تامین غذا دشوار شده است. مردم و سربازها ناراضی هستند چه دستوری می دهید؟
پادشاه : به سرزمین های مجاوربروید و با تصاحب اراضی مرغوب مرزهای امپراطوری را گسترش دهید و مایحتاج کشور را تامین کنید.

در انبار موجود نمی باشد