بازی سرعتی و هیجانی واکنش | Fastrack

80,000تومان 56,000تومان


تخفیف: 30%

واکنش دارای 2 روش بازی می باشد: 1- بازی با مهره های همرنگ: هر طرف زمین 5 مهره قرمز رنگ قرار می گیرد. هدف بازی رساندن تمام مهره ها به زمین بازی طرف مقابل است.

در انبار موجود نمی باشد