بازی شخصیتی و بلوفی شب مافیا

200,000تومان 130,000تومان


تخفیف: 35%

یک بازی گروهی دسته جمعی.
تمرینی برای دریافت و شناخت حقیقت.
چقدر به دوستانتان اعتماد دارید؟
آیا می توانید تشخیص دهید چه کسی راست می گوید و چه کسی حقیقت را پنهان می کند؟
آیا می توانید اعتماد دیگران را بدون اینکه حقیقت را بندانند به خود جلب کنید؟!!
سرنوشت این شهر به تشخیص ها و تصیمات شما بستگی دارد.

در انبار موجود نمی باشد