بازی استراتژی و جنگی رکب | Condottiere

140,000تومان 98,000تومان


تخفیف: 30%

در دورانی که قلمرو شاهی به استان‌های خودمختار تقسیم شده، سردارانی از گوشه گوشه‌ی سرزمین در سودای کشورگشایی، ارتش خود را برای فتح شهرها گسیل داشته‌اند.

پس با مهارت و شجاعت بجنگید و با تدبیر و مکر به حریفان رکب بزنید تا قدرت و افتخار کسب کنید.

موجود در انبار

بازی استراتژی و جنگی رکب | Condottiere

140,000تومان 98,000تومان


تخفیف: 30%